Hit kan du vända dig

Befinner du dig i eller har lämnat en relation där det förekommer våld (psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent, materiellt, religiöst) så behöver du stöd.  Det är viktigt att prata med någon som har rätt kunskap så vänd dig i första hand till en kvinnojour som kan vägleda dig vidare. En psykolog/ terapeut som inte har rätt kunskap kan göra mer skada än nytta.

Kvinnofridslinjen banner kvinnofridslinjen har en stödtelefon 020 – 50 50 50 som är öppen dygnet runt. De kan även vägleda dig till vart du ska vända dig och hur du ska gå tillväga; Närmsta kvinnojour, skyddat boende, hur man upprättar en polisanmälan osv.

Hos Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige roks och Unizon unizonhittar du närmsta kvinnojour, skyddat boende och annan stödverksamhet.

Alla kvinnors hus erbjuder samtalsstöd och rådgivning tlf: 08-644 09 20

Brottsofferjouren tlf: 0200-212019

Om du känner dig hotad kontakta alltid polisen tlf: 112 vid akut situation / icke akut situation 114 14

SOS alarm har en ny app som anger din plats position vid akut situation. Appen är gratis och kan laddas ner för iPhone och Android genom App Store och Google Play. 112