Om våld i nära relationer

 

När man talar om våld i nära relationer så tänker nog de flesta på den klassiska filmskildringen av en kvinna som sminkat över blåmärket runt ögat och sätter på sig solglasögon när hon ska gå ut för att dölja det.  Men det är mest just en filmskildring. Våld tar sig många olika former och de flesta misshandlare är lömskare än att lämna synliga märken.

Syftet är att få och upprätthålla makt och kontroll på olika sätt. I relationer där våld förekommer så finns det vanligtvis inslag av flera olika former av våld samtidigt. Det börjar ofta med psykiskt våld som sedan eskalerar till fysisk misshandel.


Psykiskt våld

Psykiskt våld går ut på att kontrollera och bryta ner en person genom ständig kritik, isolering, förtryck, svartsjuka, ”gaslighting”, hot, stalking osv.  Att känna förvirring och utmattning är tydliga tecken på att man är utsatt för psykisk misshandel.

Ofta finner man sig i ändlösa diskussioner som inte leder någonvart, förövaren projicerar sina egna fel och misstag på dig, straffar dig med tystnad (”silent treatment”) som kan pågå i flera dagar. Hur du än gör så är det enligt honom fel eller inte tillräckligt bra.

Han isolerar dig från vänner, familj, saboterar din karriär och bryter ner dig tills du inte längre är förmögen att lämna honom. När kontrollbehovet går överstyr så installeras inte sällan spionprogram i dator, telefon, avlyssning, kameror och gps medan offret är helt ovetande.

Där det finns andra former av våld finns det förmodligen alltid även psykiskt våld. Det är det psykiska våldet som skapar en trauma bindning till förövaren och gör det så svårt att lämna. Läs mer här: Psykisk misshandel  och trauma bindning 


Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld tycks alltid finnas närvarande där det finns psykiskt våld. Det tar sig uttryck i olika former beroende på förutsättningar, ofta används det för makt och kontroll men det finns även ofta inslag av parasitering, dvs att misshandlaren lever på sitt offers tillgångar.  Används pengarna som maktmedel så kontrollerar han er ekonomi och ger dig en begränsad budget att röra dig med. Kanske förbjuder han dig att arbeta eller saboterar din karriär för att förhindra att du får ekonomisk frihet.

Ofta finns det en oansvarighet och vårdslöshet där han riskerar er ekonomi, lånar och fattar beslut bakom din rygg. Många blir sedan stående med krossat hjärta och skulder upp över öronen.

Läs mer här: Ekonomiskt misshandel


Sexuellt våld

Även det sexuella våldet verkar finnas närvarande där andra former av våld förekommer. Det är vanligt att han ”tar för sig” utan att be om lov, ser det som sin rättighet både om du är vaken eller sover. Han ställer förmodligen krav på att du ska tillfredsställa honom när han än känner för det och hotar med att han annars måste söka tillfredsställelse hos någon annan.  

Med tiden introduceras inte sällan våldsamma och förnedrande inslag med stryptag, smisk, dra i håret, krav på posering framför kamera etc. Kanske våldtar han dig som ”straff” för att någon tittat på dig eller för att han helt enkelt tycker du förtjänar det.

Den som ägnar sig åt sexuellt våld konsumerar ofta porr och köper kanske även eskortservice. Avsaknaden av respekt för kvinnor syns som en röd tråd.


Latent våld

Latent våld är att uppvisa ett hotfullt och aggressivt beteende och kroppspråk utan att nödvändigtvis röra vid offret. Att ställa sig i vägen, blockera, göra utfall i luften. Han skrämmer dig till lydnad utan att röra dig. Men detta kan mycket väl övergå i fysiskt våld om han känner sig pressad, känner att han riskerar att förlora kontrollen över dig, eller är under påverkan av alkohol eller droger.

”Vänta inte på första smällen, för då kan det redan vara försent.”


Materiellt våld

Materiellt våld och latent våld går ofta hand i hand. Istället för att slå dig så slår han sönder saker, ofta sådant som är av värde för dig. Kanske slänger han din favoritkopp i golvet, kanske repar han din bil, kanske skadar han din hårddisk med alla foton som är så viktiga för dig. Han kan även ta ifrån dig saker som är av värde för dig för att straffa dig. Han utövar alltså makt, hotar och skadar dig genom materiella saker.


Spirituellt/religiöst våld

Det här är tyvärr en väldigt vanlig form av våld som faller under radarn eftersom den ofta utförs i ”guds namn” kamouflerad under religion.

Personer med psykopatiska/narcissistiska drag söker sig gärna till yrken/roller som religiösa ledare eftersom de blir både vördade och kan utöva makt. Många kvinnor återberättar hur deras exman var präst och hur han utåt var fromhetens ansikte vilket gjorde hans makt över kvinnan ännu större när han sa: ”Ingen kommer att tro dig!”

De använder gärna den heliga skriften för att övertyga om att du måste förlåta, vända andra kinden till och i vissa religioner att skilsmässa till och med är förbjudet. Spirituellt våld är även vanligt inom andra områden där det finns en guru eller avgudad ledare, inom new age, yoga, självhjälp, personlig utveckling osv.

Det är viktigt att vara medveten om att alla inte är goda bara för att det har en sådan yta.

”Lita alltid på din magkänsla.”


Fysiskt våld

Fysiskt våld innefattar våld mot kroppen som slag och sparkar men även knuffar, att hålla fast, nypa, brotta ner, stryptag och inte sällan i kombination med sexuellt våld.

Förövaren är oftast strategisk nog att inte lämna några synliga skador och förklarar det sedan med att det var offrets fel för att hon provocerade, var hysterisk och behövde lugnas ner, att det var på skoj osv. Han kan även helt förneka att det hände så övertygande att offret börjar ifrågasätta sig själv och sin mentala hälsa. Se psykiskt våld.

Förövaren tar aldrig på sig något ansvar och ofta får han offret att tro att det var hennes fel, att hon inbillat sig, missuppfattat, saknar humor, är paranoid, rigid etc.

Lita på dig själv:

”Känns det fel så är det fel, ingen förtjänar att utsättas för våld i någon form, någonsin.”


Normaliseringsprocessen

Misshandeln börjar lite i taget, ofta med psykiskt våld som successivt bryter ner offret. Våldet trappas långsamt upp under lång tid så att offret vänjer sig och plötsligt accepterar saker som i början av relationen hade varit otänkbart. Misshandeln går i cykler med lugna kärleksfulla perioder emellan som väger upp mot de dåliga stunderna , men de lugna perioderna blir allt kortare och tillslut lever offret i en konstant krigszon utan att förstå hur hon hamnade där.

Läs mer om Normaliseringsprocessen här: Normaliseringsprocessen.


Följdsjukdomar av långvarig misshandel

Förutom uppenbara fysiska skador direkt orsakade av våld så finns det en rad sjukdomstillstånd som frekvent uppkommer efter lång tid av misshandel: PTSD / komplext trauma, utbrändhet, IBS, Fibromyalgi, underproduktion av sköldkörteln, Diabetes typ 2. m.m.


Vem är misshandlaren?

Den som misshandlar stämmer ofta in beskrivningen av någon av personlighetsstörningarna inom gruppen Kluster B. Personer inom gruppen saknar de känslor som empati, skuld och skam som är så viktiga för att kunna ha en sund kärleksrelation. Ofta har de utåt en perfekt yta och charmar lätt sin omgivning vilket gör det så svårt för offret att bli hörd och trodd.

”Misshandlaren återfinns i alla samhällsklasser och inom alla yrken.”


Eftervåldet

Den som misshandlar strävar efter makt och kontroll. Lämnar offret sin plågoande så tappar han ofta fotfästet helt och gör allt i sin makt för att återfå kontrollen. Det är en väldigt farlig situation och det är viktigt att man inte utsätter sig för fara genom att gå med på att träffa personen själv när han väl har insett att man menar allvar med uppbrottet. Ofta har den här typen av personen väldigt svårt att släppa taget och kan hänga kvar och plåga sitt offer många år. Har man barn eller husdjur ihop så används dom som vapen för att skada och straffa offret.

Som det ser ut idag så fungerar vårdnadstvister som ett utmärkt vapen för att legalt få fortsätta plåga och misshandla sin före detta och de gemensamma barnen. På samma sätt så blir bodelning och andra uppgörelser ofta till otroligt långa följetonger där offret förlorar stort eller till och med ger upp bara för att få vara ifred.

”En misshandelsrelation tar alltså inte slut i och med en separation, tvärtom finner sig ofta offret i en helt ny dimension av helvetet när hon hittat modet att gå.”

Detta kan ni läsa mer om under rubriken: Våra berättelser om eftervåldet och det är därför som #vibrytertystnaden i hopp om att påverka och förändra situationen för utsatta kvinnor och barn.

Om du är utsatt för någon form av våld, se till att lämna relationen så snart som möjligt. Kontakta Kvinnofridslinjen 020-505050 eller närmsta kvinnojour för hjälp och stöd. Vid akut hot ring 112.