Insamlingsstiftelsen Respira

respira

Insamlingsstiftelsen Respira grundades i November 2018 som en utveckling av #vibrytertystnaden som startade i september samma år.

Målet med Respira är att kunna ge ekonomiskt stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn, sprida kunskap om våldet i alla dess former och konsekvenser samt verka för förändring. Respiras ambition är att kunna ge stöd till den som behöver medel för att lämna en våldsam relation med alla former av våld: psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, sexuellt o.s.v för att kunna bygga upp sitt liv igen.

Vi vill lyfta fram det osynliga psykiska våldet och även det som vi kallar ”eftervåldet” som ofta drabbar offret när relationen är över och där barnen ofta används som vapen i smutsiga vårdnadstvister. Vi vill verka för att man förnyar och förbättrar förfarandet kring vårdnadsutredningar och beslut med ökade kunskapskrav för alla inblandade, mer djupgående utredningar och att barnens röster alltid blir hörda.

Läs mer och besök Respiras hemsida nedan för ytterligare information.

”Var med och stöd Respira för att kunna ge ökad kunskap i samhället!”

”Respira är stiftelsen som hjälper våldsutsatta kvinnor och barn!

”Hjälp oss hjälpa kvinnor och barn att kunna lämna och börja om på nytt.”


Tillsammans är vi starka!