Barn som utsätts för övergrepp – Karro berättar ur egen erfarenhet

Ett barn som har överlevt övergrepp behöver höra från andra att de tror på en och att det inte är barnets fel att de har blivit utsatta. För att jag tror att man aldrig får nog av just den meningen att: "det är inte ditt fel". Jag hade önskat av vuxenvärlden att jag fick höra de mer för att när jag valde att berätta den 11 November 2015 så skyllde jag på mig själv en lång tid efter för att barn får oftast höra från sin förövare att det är barnets fel att de gör så.