”När jag lämnar min dotter vet jag inte om det är sista gången jag ser henne” – ”Erica” om eftervåldet

I 6 år har jag av advokater fått höra: ”vad du än gör -säg aldrig högt i rätten att du inte vill lämna henne till honom - då kan du bli av med vårdnaden”. Jag gick med på förlikning efter min advokats rekommendation eftersom ”det ser mycket bättre ut framför rätten” I 6 år har jag blivit tystad och nedtonad. Jag klarar inte att vara tyst längre. Idag vill jag skrika. Så högt jag kan.

Konstruktion av ”barns bästa” vid våld

Detta arbete handlar om hur ”barns bästa” konstrueras av myndighetspersoner som arbetar med barnets bästa i situationer som kräver det. Jag har begränsat mig till barn som har upplevt någon form av våld, där föräldrar är oense om barnet och hamnat i en tvist om umgänge, vårdnad och boende. Syftet är att undersöka hur ”barns bästa” konstrueras av myndighetspersoner som arbetar som beslutsfattare i ärenden som bedömer ”barns bästa”. Det som lyfts fram är hur barns bästa” konstrueras när det har förekommit våld av olika beslutsfattare och tingsrätten. Tidigare forskning visar på problematiken och bristerna som finns vid bedömning av ”barns bästa” när det har förekommit våld.

Eftervåldet – han kallade mig ”psykiskt sjuk” och begärde ensam vårdnad

Jag levde i en relation präglad av mestadels psykiskt, ekonomiskt, och sexuellt våld, men även fysiskt våld i nära 5 år. Jag fick alltid höra att det jag gjorde inte var tillräckligt, att jag inte var tillräcklig, och min psykiska hälsa försämrades till den grad att jag inte ens ville leva. Trots att jag åkte … Fortsätt läsa Eftervåldet – han kallade mig ”psykiskt sjuk” och begärde ensam vårdnad